Ασθενής : Σκύλος αρσενικός, 8 ετών, φυλής Μπόξερ

Προσκομίστηκε λόγω κατάπτωσης και ανορεξίας εδώ και μία
εβδομάδα. Οι βιοχημικές και αιματολογικές εξετάσεις ήταν
φυσιολογικές. Ο σκύλος ήταν κρυψόρχης και εμφάνιζε απώλεια
τριχώματος στους κενεώνες,. Επίσης βρέθηκε φύσημα δευτέρου
βαθμού που εντοπιζόταν στη κορυφή της καρδιάς.

Στον υπέρηχο βρέθηκε ενδοκοιλιακή μάζα η οποία καταλάμβανε
όλη την κοιλιακή κοιλότητα και απωθούσε το λεπτό έντερο
ραχιαία. Ο προστάτης ήταν διογκωμένος με παρουσία μεγάλων
κύστεων στο παρέγχυμά του. Τα υποσφυικά λεμφογάγγλια ήταν
ήπια διογκωμένα.

Η μάζα αυτή ήταν ο όρχης ο οποίος είχε παραμείνει στη
κοιλιακή κοιλότητα και είχε εμφανίσει κακοήθη εξαλλαγή.

Έγινε χειρουργική αφαίρεση του όρχη ο οποίος ζύγιζε 4 Kg.
Εικόνα 6

Εικόνα 7

Εικόνα 8

Εικόνα 9

Εικόνα 10