Η είσοδος ξένων σωμάτων σε διάφορα σημεία του σώματος, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες είναι συχνή. Ο υπέρηχος είναι ένα μέσο το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην εντόπισή τους.

Σε μελέτες οι οποίες έχουν γίνει στον άνθρωπο η ευαισθησία (97.9%) και η ακρίβεια (90,2%) της χρήσης του υπερήχου για την εντόπιση ξένων σωμάτων σε μαλακούς ιστούς είναι πολύ υψηλές.

Αντίστοιχες μελέτες στην κτηνιατρική σε περιστατικά με μη ακτινοσκιερό ξένο σώμα η χρήση του υπερήχου θεωρείται απαραίτητη.

Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ανεύρεση ξένων σωμάτων είναι, ο χρόνος παραμονής του ξένου σώματος στο σώμα του ασθενή, το είδος του ξένου σώματος (αγκάθι, άγανο, μεταλλικό αντικείμενο, κλπ), ο εξοπλισμός (χρήση υψηλών συχνοτήτων >12 MHz) και η εμπειρία του χειριστή.

Περιστατικά: 

Ξένο σώμα στην υπογνάθιο χώρα: ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε ξαφνικά μία μη επώδυνη διόγκωση, η οποία εντοπιζόταν στην αριστερή γωνία της κάτω γνάθου.

Ξένο σώμα στο μετατάρσιο: Ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε μία μη επώδυνη διόγκωση στην πίσω επιφάνεια του μεταταρσίου. Ο ασθενής είχε ιστορικό χειρουργικής διάνοιξης συριγγίου της μεσοδακτύλιας πτυχής πριν δύο εβδομάδες στο ίδιο άκρο.

Ξένο σώμα στο πλάγιο θωρακικό τοίχωμα: Ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε μία ελαφρώς επώδυνη διόγκωση στο αριστερό πλάγιο θωρακικό τοίχωμα μία εβδομάδα πριν την εξέταση.

Ξένο σώμα στο κοιλιακό τοίχωμα: Ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε μία διόγκωση στο ύψος του ομφαλού. Λόγω της μεγάλης ηλικίας του ασθενή στην διαφορική διάγνωση μετά την κλινική εξέταση η νεοπλασματική εξαλλαγή ήταν πρώτη σε σειρά.

 

Βιβλιογραφία: 

Accuracy of ultrasonography in detecting radiolucent soft-tissue foreign bodies

Role of ultrasound in detection of radiolucent foreign bodies in extremities

Soft tissue foreign bodies: A training manual for sonographic diagnosis and guided removal

ULTRASONOGRAPHIC DIAGNOSIS OF FOREIGN BODIES ASSOCIATED WITH CHRONIC DRAINING TRACTS AND ABSCESSES IN DOGS