Πυλαία υπέρταση και διάταση της αριστερής ωοθηκικής φλέβας.

Η πυλαία κυκλοφορία μπορεί να επηρεαστεί από προ-ηπατικά ( συμπίεση της πυλαίας από κάποια μάζα), ηπατικά (φλεγμονή του ήπατος ή κίρρωση του οργάνου) και μετα-ηπατικά ( δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια) αίτια. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ροή στην πυλαία φλέβα διαταράσσεται, η ταχύτητα μειώνεται και η κυματομορφή Doppler αλλοιώνεται. Επίσης τα αγγεία, όπως η σπληνική φλέβα και η πρόσθια μεσεντέρια φλέβα, διατείνονται και μπορεί να έχουν οφιοειδή πορεία. Σε χρόνιες καταστάσεις, για να αποσυμφορηθεί η πυλαία κυκλοφορία, επανακινητοποιούνται παράπλευρα δίκτυα τα οποία είχαν υποπλαστεί, λόγω αλλαγής των πιέσεων στο αγγειακό δίκτυο μετά την εμβρυϊκή ζωή. Ένα παράπλευρο δίκτυο κινητοποιείται συχνά για τη συλλογή του αίματος από το δίκτυο της οπίσθιας μεσεντέριας φλέβας μέσω της αριστερής ωοθηκικής φλέβας, η οποία εκβάλλει στην αριστερή νεφρική και από εκεί καταλήγει στην οπίσθια κοίλη φλέβα.

Φυσιολογικά στο σκύλο, η ταχύτητα στην πυλαία φλέβα πρέπει να είναι μεταξύ 10 – 25 cm/sec  και η κυματομορφή να είναι με κατεύθυνση προς το ήπαρ με ήπια παλμικότητα η οποία ακολουθεί τον αναπνευστικό ρυθμό. Οποιαδήποτε αλλαγή από το φυσιολογικό μπορεί να σημαίνει πως υπάρχει κάποιο ηπατικό ή καρδιολογικό πρόβλημα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην παραπάνω εικόνα, η ταχύτητα είναι μειωμένη και κυματομορφή δεν είναι σταθερή.

Στην παραπάνω φωτογραφία, η σπληνική φλέβα είναι διατεταμένη πέρα από το φυσιολογικό ενώ ο σπλήνας είναι φυσιολογικός σε μέγεθος. Το γεγονός οτι δεν υπάρχει ακόμα σπληνομεγαλία σημαίνει πως η ροή του αίματος στο αγγείο δεν έχει αναστραφεί.

Στην παραπάνω φωτογραφία φαίνεται διάταση της αριστερής ωοθηκικής φλέβας λίγο πριν την εκβολή της στην αριστερή νεφρική φλέβα.

Lamb CR, Burton CA, Carlisle CH. Doppler measure- ment of hepatic arterial flow in dogs: technique and preliminary findings. Vet Radiol Ultrasound 1999;40: 77–81. Nyland TG, Fisher PE. Evaluation of experimentally induced canine hepatic cirrhosis using duplex Doppler ultrasound. Vet Radiol 1990;31:189–94.