Ασθενής: Σκύλος 14 ετών φυλής Κόκερ Σπάνιελ, θηλυκό στειρωμένο.

Ιστορικό: Προσκομίστηκε σε κλινική λόγω κατάπτωσης και ανορεξίας. Ο ασθενής έχει χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Η γενική αίματος έδειξε πτώση του αιματοκρίτη (15%) και των αιμοπεταλίων(70.000). Στις βιοχημικές εξετάσεις η ουρία, η κρεατινίνη και το ασβέστιο ήταν αρκετά αυξημένα, ενώ τα ηπατικά ένζυμα εμφάνιζαν μία ήπια αύξηση. Η ορολογική εξέταση για την λεισμανίωση βγήκε θετική.

Ευρήματα υπερηχοτομογραφικής εξέτασης:

– Μικρή ποσότητα ασκιτικού υγρού ανάμεσα από τους λοβούς του ήπατος.

– Ο δεξιός νεφρός βρέθηκε ήπια διογκωμένος (5.9cm) με αύξηση της ηχογένειας της φλοιώδους ουσίας.

– Ο αριστερός νεφρός απουσίαζε όπως και η αντίστοιχη νεφρική αρτηρία.

– Ο πρόσθιος πόλος του αριστερού επινεφριδίου ήταν διογκωμένος με επασβέστωση στη μυελώδη ουσία.

– Ο σπλήνας βρέθηκε ανομοιογενής με πολυάριθμες επασβεστώσεις και υποηχογενείς αλλοιώσεις στο παρέγχυμά του.

calcinosis2

– Οι περιπρωκτικοί σάκοι βρέθηκαν φυσιολογικοί με παρουσία εκκρίματος στο εσωτερικό τους.

– Οι υπόλοιπες δομές της κοιλιακής κοιλότητας ήταν μέσα στα φυσιολογικά όρια.

Διαφορική διάγνωση σύμφωνα με τα εργαστηριακά και κλινικά ευρήματα:

ΧΝΑ από λεισμανίωση και αγενεσία του αριστερού νεφρού (τυχαίο εύρημα)

Λέμφωμα με προσβολή του σπλήνα ( λόγω της υπερασβεστιαιμίας και της εικόνας του σπλήνα)

Αδενοκαρκίνωμα περιπρωκτικών σάκων ( λόγω της υπερασβεστιαιμίας)

Υπερφλοιεπινεφριδισμός ( λόγω της διόγκωσης του αριστερού επινεφριδίου)

Δευτερογενής υπερπαραθυρεοειδισμός ( λόγω της υπερασβεστιαιμίας)

Εξέλιξη:

Αφού σταθεροποιήθηκε ο ασθενής, μετά από μετάγγιση, έγινε σπληνεκτομή λόγω της εικόνας του στον υπέρηχο, στον οποίο μετά την αφαίρεσή του, στην κυτταρολογική εξέταση βρέθηκε αφθονία λεισμανιών. Στο χειρουργείο επιβεβαιώθηκε η απουσία του αριστερού νεφρού, καθώς αποκλείστηκε και η υποψία παλαιότερης χειρουργικής αφαίρεσής του, αν και δεν είχε αναφερθεί στο ιστορικό. Άρα το λέμφωμα , το αδενοκαρκίνωμα των περιπρωκτικών σάκων και ο υπερφλοιοεπινεφριδισμός αποκλείονται από την διαφορική διάγνωση.

Διάγνωση:

Δευτερογενής υπερπαραθυρεοειδισμός λόγω, χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.

Η ΧΝΑ οφείλεται στην σπειραματονεφρίτιδα από λεισμανίωση που επιδείνωσε την ηδη επιβαρυμένη νεφρική λειτουργία λόγω, της αγενεσίας του αριστερού νεφρού, η οποία προκαλεί:

– χρόνια υπέρταση

– αντισταθμιστική διόγκωση του εναπομείναντα νεφρού

– ενίοτε διόγκωση του επινεφριδίου το οποίο βρίσκεται στη θέση που απουσιάζει ο νεφρός