Ασθενής: σκύλος θηλυκός στειρωμένος, 10 ετών, Maltese

Ιστορικό: Περιοδικός βήχας ο οποίος ξεκίνησε πριν από 2 μήνες. Είχε εμφανίσει ρινικό έκκριμα από την δεξιά ρινική κόγχη, το οποίο αντιμετωπίστηκε συμπτωματικά με αντιβιώση και αντιβηχικά.

Διάγνωση: Έγινε ακτινογραφία θώρακος όπου και βρέθηκε πλήρης πύκνωση του δεξιού μέσου λοβού του θώρακα και εισολκή της κάψας του υπεζωκότα. Επειδή η αλλοίωση ακουμπούσε στο θωρακικό τοίχωμα κρίθηκε σκόπιμο να γίνει αναρρόφηση υλικού με την βοήθεια υπερήχου για κυτταρολογική εξέταση. Το αποτέλεσμα ήταν υπέρ νεοπλασματικής εξεργασίας (βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα). Υπήρχε μια μικρή υποψία λόγω της θέσης της αλλοίωσης πως θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί νέκρωση και φλεγμονή του δεξιού μέσου λοβού καθώς συνήθως είναι το μέρος που τα περισσότερα ξένα σώματα καταλίγουν εξαιτίας της λοξής πορείας προς τα πίσω του δεξιού στελεχιαίου βρόγχου, ενώ αντίθετα ο αριστερός είναι πιο κάθετος στην τραχεία. Η κυτταρολογική εξέταση απέκλεισε αυτή την περίπτωση σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα του ασθενή.

Στον υπέρηχο εμφανίζονταν αρκετές περιοχές υποηχογενείς, πιθανόν νεκρωτικές, ενώ αντίθετα στην περιφέρεια της μάζας η εικόνα του ιστού φαινόταν αρκετά πιο συμπαγής. Για να έχουμε καλό κυτταρολογικό υλικό προτιμήσαμε την περιφέρεια της αλλοίωσης ώστε να μην πάρουμε φλεγμονικά κύτταρα και κυτταρικά ράκη από τις νεκρωτικές περιοχές. Η αιμάτωση της μάζας ήταν μειωμένη, έτσι ο κίνδυνος τρώσης κάποιου αγγείου ήταν μειωμένος. Σε περίπτωση που η αλλοίωση βρίσκεται πιο βαθειά ή έχει έντονη αιμάτωση, η μέθοδος εκλογής για βιοψία ή FNA είναι η αξονική τομογραφία.

xray