Ασθενής: Σκύλος αρσενικός 3 ετών, φυλής Kurzhaar.

Ιστορικό: Εδώ και 2 ημέρες εμφάνισε ξαφνικά κατάπτωση και ανορεξία. Προσκομίστηκε σε κλινική όπου ζητήθηκε και υπέρηχος λόγω πόνου κατά την ψηλάφηση της κοιλίας.

Αιματολογικά ευρήματα:

χαμηλός αιματοκρίτης

αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων

μείωση των αιμοπεταλίων.

Όλες οι βιοχημικές παράμετροι ήταν μέσα στα φυσιολογικά όρια.

Διάγνωση: Ο σπλήνας ελέγχθηκε διογκωμένος και διάχυτα υποηχογενής χωρίς εστιακές αλλοιώσεις στο παρέγχυμά του. Το μεσεντέριο λίπος γύρω από αυτόν ήταν αρκετά υπερηχογενές και βρέθηκε μικρή παρουσία ασκιτικού υγρού ανάμεσα από τις εντερικές έλικες. Το έγχρωμο Doppler δεν έδειχνε αιμάτωση του σπλήνα και ιδιαίτερα των μεγάλων αγγείων. Η διάγνωση τέθηκε ως συστροφή σπλήνα και ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο.

– Το υπερηχογενές λίπος στην προκειμένη περίπτωση οφείλεται στην συστροφή των αγγείων και του λίπους με τη σειρά του στη πύλη του σπλήνα.

– Ο σπλήνας εμφανίζεται έτσι λόγω του οιδήματος που δημιουργείται από την παθητική συμφόρηση εξαιτίας του στραγγαλισμού των αρτηριών και των φλεβών που των αιματώνουν.

Advertisement