Ασθενής: Γάτα θηλυκή, 2 μηνών, φυλής κοινής ευρωπαϊκής

Προσκομίστηκε με επώδυνη διόγκωση της δεξιάς περιοφθαλμικής
Έγινε υπέρηχος όπου διαπιστώθηκε συγκέντρωση υγρού
αυξημένης ηχογένειας στη περιοχή πίσω από το δεξιό οφθαλμό,
εικόνα συμβατή με οπισθοβολβικό απόστημα. Η αλλοίωση
υποχώρησε τις επόμενες μέρες με αντιβιοθεραπεία και δε
χρειάστηκε να γίνει παρακέντηση.

Εικόνα 4

Εικόνα 5